Tin tức

Buổi tổng kết 2021 và định hướng chiến lược 2022

  Thứ Thu, 26/10/2023

Ngày 8-9/1/2022 vừa qua, tập thể Happy Phar đã có buổi tổng kết 2021 và định hướng chiến lược 2022 đầy ý nghĩa. Thông điệp công ty năm 2022 là “Đoàn kết – Đồng tâm – Phát triển”. Chủ tịch Nguyễn ...

Thăm Lotus - Nhà máy sản xuất bộ đôi Long Phụ Đan, Phượng Mẫu Đan

  Thứ Thu, 26/10/2023

Trong khuôn khổ hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn của nhân viên công ty. Sáng ngày 11/05 vừa qua, tập thể lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Happy Phar đã có ...

Bộ 3 tăng thụ thai Long Phụ Đan, Phượng Mẫu Đan, Perfect Gel đồng hành cùng Hội thảo HASAR 2022

  Thứ Thu, 26/10/2023

Ngày 18/6/2022, một lần nữa bộ ba tăng thụ thai Bộ sản phẩm Long Phụ Đan, Phượng Mẫu Đan, Perfect Gel tiếp tục khẳng định vị trí của mình khi vinh dự là đại diện duy nhất trong nhóm sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng thụ thai có mặt trong hội thảo HASAR lần này.

0247 303 6822