Tuyển dụng

TUYỂN TƯ VẤN - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  Thứ Tue, 07/01/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Happy Phar - nhà tiếp thị và phân phối các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp từ thiên nhiên, đặc biệt là bộ sản phẩm hỗ trợ sinh sản nam và nữ Long Phụ Đan và Ph...

TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN - KHU VỰC HÀ NỘI

  Thứ Tue, 07/01/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Happy Phar - nhà tiếp thị và phân phối các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp từ thiên nhiên, đặc biệt là bộ sản phẩm hỗ trợ sinh sản nam và nữ Long Phụ Đan và P...

TUYỂN TƯ VẤN - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  Thứ Tue, 07/01/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Happy Phar - nhà tiếp thị và phân phối các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp từ thiên nhiên, đặc biệt là bộ sản phẩm hỗ trợ sinh sản nam và nữ Long Phụ Đan và P...

TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN - KHU VỰC HÀ NỘI

  Thứ Tue, 07/01/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Happy Phar - nhà tiếp thị và phân phối các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp từ thiên nhiên, đặc biệt là bộ sản phẩm hỗ trợ sinh sản nam và nữ Long Phụ Đan và P...

0247 303 6822